niedziela, 27 września 2009

Ojciec Piotr Rostworowski o powołaniu

Człowiek ma szczególną relację do miłości, bo powstał, powołany został do bytu, przez miłość Boga. Rozwinąć może swoją osobowość tylko w miłości. Może wybrać różne drogi... ale jedna rzecz jest pewna, że jeżeli nie rozwinie się w miłości, to poniesie zasadniczą, decydującą porażkę życiową.

Dlatego właśnie decyzja o powołaniu kapłańskim czy zakonnym jest decyzją poważną, decyzją ryzykowną. Bo człowiek rezygnuje z tej normalnej, naturalnej drogi rozwinięcia sie w miłości, ażeby wszystkimi siłami skierować się ku niewidzialnemu Bogu i Jego sprawom. Widzimy z doświadczenia, że ludzie, którzy poświęcili się Bogu, ale faktycznie nie oddali się Bogu, to są ludzie nieszczęśliwi.

A więc jakąkolwiek drogę człowiek wybierze, musi oddać się miłości.

niedziela, 20 września 2009

Rok kapłański

Jezus Chrystus jest jedynym Kapłanem, który z majestatem poniósł ból świata, aby go spalić w ogniu Swojej miłości.

Krzyż Chrystusa jest ołtarzem ofiarnym na którym Miłość strawiła Siebie w darze Ojcu za każdego człowieka.

Przebity Bok Chrystusa jest bramą do świątyni Jego zranionego Serca z którego można czerpać łaskę po łasce na życie pełnią.

Tam zanurzajmy każdego sługę, który zgodził się być pasterzem Chrystusa Kapłana wobec człowieka umiłowanego aż po śmierć...

niedziela, 6 września 2009

Zakończenie wakacyjnych rozważań

Jezus zaznaczył, aby podejmować modlitwę w Jego Imię. Tylko w Jezusie Chrystusie człowiek zdolny jest do tego, aby zbliżyć się do Boga w relacji szczególnej zażyłosci, w relacji syna do Ojca.
Modlić się to utożsamiać się z Osobą i modlitwą naszego Pana Jezusa Chrystusa, współbrzmieć z Duchem Świętym, który woła: "Abba, Ojcze!"
W komunii trynitarnej Słowo woła "Ojcze" w swoim Duchu. I oto Jezus daje nam udział w odwiecznym wołaniu Słowa w Trójcy.
Odpowiedzmy na ten niesamowity dar wchodząc w relację scisłej wewnętrznie zażyłosci w modlitwie z Jezusem Chrystusem, naszym Panem.