niedziela, 28 czerwca 2015

Wiara Jaira

"Wiara rodzi się ze słuchania Jezusa. Pozwala ono przejść od rozpaczy z powodu własnej bezsilności do otwarcia się na Jego moc.
Wiara jest siłą przezwyciężającą wszelki lęk i polega na całkowitym zawierzeniu Jezusowi i Jego słowu, nawet w obliczu śmierci.
Wiara, która nie wytrzymuje próby śmierci, na nic się przyda.
Jezus jest Panem, oblubieńcem człowieka, który jednoczy się z nim przekazując mu swoje życie.
Uczeń jest jak dziewczynka, która budzi się pod wpływem dotknięcia Oblubieńca."
                                                      /o. Silvano Fausti/

niedziela, 21 czerwca 2015

On zaś spał

"Czy Słowo przyniosło swój owoc : zaufanie, aby powierzyć swoje życie Temu, który śpi i znów ożywia się?
Wiara jest powierzeniem naszego życia, naszej śmierci i naszych lęków Panu życia, który troszczy się o nas właśnie poprzez swój sen.
Jezus ukazany jest w swym najgłębszym misterium: w nocy, gdy śpi, jest zasianym ziarnem, ukrytym światłem, spontaniczną siłą królestwa, małością ziarnka gorczycy. Ziarno jednak kiełkuje obumierając, światło błyszczy w ciemności, siła zwycięża przez spokój, małość staje się wielkim drzewem.
Doświadczymy tego dopiero przy Jego zbudzeniu się."
                                                            /o. Silvano Fausti/

niedziela, 7 czerwca 2015

Bliscy Jezusa

"Bliscy reprezentują nas wierzących, którzy musimy przejść od poznania i miłowania Jezusa według ciała do poznania i miłości według Ducha. Każdy kto jest w domu, ciągle doświadcza pokusy pojmania Jezusa odciągając Go od jego spraw, zamiast pozwolić pociągnąć się przez Niego.
Jezus pragnie, abyśmy byli z Nim, my zaś chcemy, aby On był z nami! Gott mit uns! Jakże radykalna zmiana wiary, która doprowadza do posługiwania się przez nas Jezusem, zamiast tego, by Mu służyć.
Jezus jest miłością i darem. Kto chce Go ująć, zabija Go.
Zawładnięcie jest bowiem przeciwieństwem dawania. Jak dawanie stanowi istotę Boga i źródło stworzenia, tak zawładnięcie jest praktyczną negacją Boga i źródłem rozkładu.
Bycie z Jezusem wymaga przejścia od myślenia ludzkiego do myślenia Bożego; jest to zwrot o 180°, przestawienie swego życia na Jego decyzje."
                                                                     /o. Silvano Fausti/