sobota, 28 marca 2009

Zachęty sw. Pawła

"Bądźcie więc nasladowcami Boga jak umiłowane dzieci
i żyjcie w miłosci na wzór Chrystusa,
który nas umiłował"
"Starajcie się rozeznać, co podoba się Panu ...
napełniajcie się Duchem.
Odmawiajcie wspólnie psalmy, hymny i natchnione piesni,
spiewając Panu i uwielbiając Go całym sercem."

wtorek, 24 marca 2009

Dzieło Jezusa Chrystusa

"Chrystus wydał samego siebie za nasze grzechy, aby nas wyrwać
z obecnego złego swiata zgodnie z wolą Boga, naszego Ojca."
"Chrystus wyzwolił nas od przekleństwa Prawa -
gdy stał się dla nas przekieństwem, bo jest napisane:
Przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. "

piątek, 20 marca 2009

Druga połowa drogi

"Kto skąpo sieje, ten i skąpe zbierze plony, a kto hojnie sieje, ten zbierze plony obfite.


Niech każdy postąpi zgodnie z tym, co postanowił w sercu.
Niech nie postępuje ze smutkiem ani pod przymusem,
bo Bóg miłuje radosnego dawcę.


Bóg ma moc obdarzyć was obficie wszelką łaską,
abyscie zawsze mieli wszystkiego pod dostatkiem
i byli bogaci we wszelkie dobre uczynki."

poniedziałek, 16 marca 2009

Rady św. Pawła

"Nie chodźcie z niewierzącymi w cudzym zaprzęgu.
Co bowiem łączy sprawiedliwosć z bezprawiem?
cóż ma wspólnego swiatłosć z ciemnoscią?
Co ma wspólnego swiątynia Boga z posągami bożków?
To my jestesmy swiątynią Boga żywego.
Umiłowani, skoro posiadamy takie obietnice,
oczysćmy się ze wszystkiego, co zanieczyszcza nasze ciało i ducha.
i przez bojaźń Bożą doprowadźmy do końca dzieło uswięcenia"

czwartek, 12 marca 2009

Podtrzymanie na duchu

"Niech będą dzięki Bogu, który daje nam zwycięstwo przez
Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Bracia moi umiłowani, bądźcie więc wytrwali, niezachwiani,
bez reszty oddani dziełu Pana.
Zawsze pamiętajcie, że dzięki Panu wasz trud nie jest daremny."

niedziela, 8 marca 2009

Czwarty krok

z Pierwszego Listu do Koryntian:

Każdy niech więc zważa, jak buduje: Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu oprócz tego, który już jest położony, a którym jest
Jezus Chrystus
A czy ktos na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, szlachetnych kamieni, drewna, siana lub słomy,
to okaże się w dniu, w którym wyjdzie na jaw dzieło każdego.
Objawi się to w ogniu, gdy każdy czyn przejdzie próbę ognia.
Jesli jakas budowla wytrzyma, budowniczy dostanie zapłatę.
Ten, którego budowla spłonie, poniesie stratę, sam jednak ocaleje,
ale tak, jakby przeszedł przez ogień.

środa, 4 marca 2009

św. Paweł mówi:

Proszę was, bracia, uważajcie na tych, którzy powodują rozłamy i przeciwstawiając się przyjętej przez was nauce, stają się przyczyną upadku. Unikajcie ich!
Pragnę, abyscie byli roztropni w tym, co dobre, i nieskażeni złem.
Łaska naszego Pana, Jezusa, niech będzie z wami.
Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z moją Ewangelią (...) -
Bogu, jedynie mądremu, przez Jezusa Chrystusa,
niech będzie chwała na wieki wieków! Amen.