poniedziałek, 4 kwietnia 2016

Do-świadczyć Miłości Miłosiernej

"Sakramenty wielkanocne nie są i nie powinny nigdy być tylko sprawą kalendarza, nie są sprawą do wypełnienia w określonym terminie. Są one spotkaniem z Miłością, która szła z daleka, szła z krawędzi otwartego grobu, wierna umowie z Piotrem, z Janem, z Andrzejem, z Tomaszem i wszystkimi, którzy po nich przyjdą. Miłość wierna umowie spotyka się z dzisiejszymi uczniami, obejmuje ich swoją mocą i pozwala odpocząć.
Sytuacja chrześcijan współczesnych jest dalszym ciągiem sytuacji młodego Kościoła czasów Chrystusa.
Mamy być świadkami Ewangelii, mamy ją nieść aż po krańce ziemi, mamy ciągle o Nim mówić - o Tym, któregośmy nie widzieli, o Tym, któregośmy nie słyszeli, któregośmy nie dotykali.
Mamy świadczyć tak, jakbyśmy widzieli, dotykali i rozmawiali.
Istnieje bowiem pokusa ułatwionego chrześcijaństwa, sprowadzającego się do czysto intelektualnego, czasem trochę emocjonalnie zabarwionego ustawienia się wobec Pana Boga. W takiej orientacji nie ma miejsca na osobisty stosunek do Chrystusa, brak bowiem uwrażliwienia na Jego obecność - na to, że chce zstępować nieustannie pomiędzy nas."
                                                   /sł.B. bp Jan Pietraszko/