niedziela, 28 października 2012

Wierzyć po ciemku

"Niewidomy wierzył, zanim doświadczył na sobie cudu. Wierzył po ciemku, z zamkniętymi oczami, wtedy, kiedy otaczała go zupełna ciemność.
Nieraz nam się wydaje, że aby wierzyć, wszystko musi być jasne.
'Nie wierzę -słyszymy - mam wątpliwości. Wszystko jest ciemne! Jak pojąć Trójcę Przenajświętszą, Komunię Świętą? Jak pogodzić pozorny bezsens życia z dobrocią i mądrością Pana Boga? Jak pogodzić obecność Boga z wojnami, nienawiścią, cierpieniem niewinnych ludzi i dzieci?'.
Wiara byłaby niepotrzebna, gdyby wszystko było jasne.
W niebie nikt nie potrzebuje wierzyć. W niebie każdy widzi.
Wiara jest cudem ufności po ciemku."
                                       /ks. Jan Twardowski/

niedziela, 21 października 2012

Kielich

"Czy my, którzy stajemy się z Chrystusem jedno w każdej Komunii św., mamy świadomość Jego miłości do nas i ceny, jaką za nią zapłacił?
Jak odpowiadamy na nią, zwłaszcza wtedy, gdy wzywa nas do współuczestniczenia w kielichu goryczy, które ma być równocześnie naszym konkretnym współuczestniczeniem w Odkupieniu świata?
Czy potrafimy - bogatsi od apostołów w wiedzę, doświadczenie i światło Ducha Świętego - podążać za myślami Bożymi?
Czy rozumiemy powiązanie kielicha Wieczernika z kielichem Męki? Czy świadomi jesteśmy tego, że ten pierwszy - na życie i radość - to jeszcze nie wszystko, że przyjdzie czas, gdy będziemy musieli wziąć i kielich z Getsemani? Że usłyszymy słowa: Weź krzyż i chodź za Mną?"
                                      /bp Jan Pietraszko/

niedziela, 14 października 2012

Jezus spojrzał z miłością

"Pomódlmy się o spojrzenie Jezusa pełne miłości na tych, którzy odchodzą od Niego.
Nieprawdopodobne, ale On patrzy z miłością na grzeszników.
Czy umiemy tak spojrzeć na tego, który od nas odchodzi, nie chce z nami iść i nam służyć?
Miłosne spojrzenie zawsze jest początkiem nowych cudów."
               /ks. Jan Twardowski/

niedziela, 7 października 2012

Tydzień Miłosierdzia

"Okryj nagiego Chrystusa swoim miłosiernym słowem i obroną dobrego imienia innych.
Oddaj swój własny dom bezdomnemu Chrystusowi i uczyń go miejscem pokoju, radości i miłości przez wyrozumiałość dla wszystkich członków twojej rodziny i twoich sąsiadów."

                 / bł. Matka Teresa z Kalkuty/