niedziela, 6 września 2020

Miłość braterska

Upomnienie,przebaczenie, modlitwa. Jezus ukazuje uczniom drogę braterskiej miłości opartej na prawdzie i szczerości.
Miłość domaga się konkretnych czynów i postaw.
Jezus mówi o mocy związywania i rozwiązywania, którego skutki sięgają nieba.
Każde moje przebaczenie, lub jego brak, pociąga za sobą konkretne konsekwencje tu, na ziemi, i w niebie. Więzi lub uwalnia moje serce i serce osoby, która mnie rani. Jest bardzo ważną przestrzenią życia braterskiego.
Dopełnieniem upomnienia i przebaczenia, ale także jego początkiem jest trwanie we wspólnej modlitwie, która poszerza serce, otwiera je, uzdrawia, sprawia, że Pan jest obecny pośród braci.
To z modlitwy czerpię moc do czynienia prawdy z miłością, do przebaczenia i pojednania chrześcijańskiego.
One są znakiem autentyczności mojej modlitwy.
                                                                            /Siostry Karmelitanki Bose/