niedziela, 26 sierpnia 2012

Wina nie mają

"W Ewangelii św. Jana Maryja pojawia się tylko dwa razy: na początku działalności Pana Jezusa, właśnie w Kanie Galilejskiej, i na końcu, przy krzyżu. Mówi się, że postać Maryi w Ewangelii św Jana spina jakby klamrą całą działalność Chrystusa. Scena w Kanie ma szczególne odniesienie do przejścia Chrystusa. Ma znaczenie prorockie i ukazuje rolę Maryi w dziele dokonanym przez Chrystusa na krzyżu.
Niewiasto - w ten sposób zwraca się Pan Jezus do Maryi, swej matki dwa razy! Najpierw w Kanie Galilejskiej, a drugi raz wisząc n krzyżu, a więc w tych dwu miejscach,w których w Ewangelii św. Jana pojawia się postać Maryi.
Z wołaczem: Niewiasto! łączy się zdanie o zasadniczej wprost doniosłości: Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Chrystus pragnie,by jej słowa: Wina nie mają! zostały niejako odłożone do chwili, którą Jezus określa mianem swojej godziny, oraz, by się odnosiły do innej rzeczywistości, do innego wina, co Jezus wskaże swoim dalszym działaniem.
Gdy Chrystus mówi o swojej godzinie, to ma na myśli swoją mękę, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie. To jest ta właśnie godzina, w której Maryja ma wkroczyć swoim wołaniem: Wina nie mają!
W tym świetle jasną się staje symbolika przemiany, która zaszła w stągwiach przeznaczonych do oczyszczeń żydowskich: najpierw każe Jezus napełnić je wodą służącą do nieskutecznych, zewnętrznych rytualnych obmyć żydowskich, którym nie towarzyszyło oczyszczenie wewnętrzne. Następnie tę wodę w naczyniach przeznaczonych do oczyszczenia przemienia w wino będące symbolem czasów mesjańskich, a zatem łaski rzeczywistego oczyszczenia z grzechów.
Tym winem zaś - napojem oczyszczającym - jest krew Chrystusa przelana przez Chrystusa na Krzyżu w Jego godzinie.
Na słowo Maryi: Wina nie mają! czyli: nie mają łaski! nie mają w sobie życia! - zostaje rozlana krew Jej Syna, krew Baranka,w której, jakby we winie oczyszczenia, płuczą swe szaty i wybielają wierzący w Niego."
                                                    /o. Karol Meissner/

niedziela, 19 sierpnia 2012

Cud Eucharystii

"Żydzi nie mogli sobie wyobrazić cudu Eucharystii. Mogliby przypuszczać, że człowiek umarły wstanie z grobu, paralityk zacznie chodzić, ale komu mogłoby pomieścić się w głowie, że Jezus stanie się sakramentem, tajemnicą przekazywania swojego życia tak realnego jak ciało i krew?
Jezus mówi o swojej krwi, ale przemienionej, niewidzialnej na tyle, że jeśli jej kropla spadnie na korporał, nawet nie zabarwi go na czerwony kolor.
Mówił o ciele, ale przemienionym, na tyle niewidzialnym, że skaleczyć go niepodobna.
Jezus stał się tajemnicą życia, które można w siebie wchłonąć."
     /ks. Jan Twardowski/

niedziela, 12 sierpnia 2012

Uczniowie Boga

"Wszyscy jesteśmy pouczani bezpośrednio przez Boga, uczniami wewnętrznego głosu, który daje świadectwo Słowu, prawdziwemu światłu, które oświeca każdego człowieka. Jesteśmy 'uczniami Boga', wychowankami Boga.
Bóg działa w sercu każdego człowieka przyciągając go do światła i życia, do Syna, w którym daje nam siebie jako Ojciec.
Jeśli wpierw było Prawo wypisane na tablicach kamiennych, teraz Bóg sam pisze w naszych sercach swoje słowa , dając nam nowe serce, pełne swojej miłości.
Kto idzie za tym wewnętrznym przyciąganiem, przyjmuje Syna i poznaje Ojca.
Tylko w Synu poznaje się Ojca, gdyż można Go poznać tylko wówczas, gdy jest się dzieckiem."
                                                /o. Silvano Fausti/

niedziela, 5 sierpnia 2012

Aby wykonywać dzieła Boże

"W każdej najtrudniejszej sprawie, z jaką przychodzimy do Jezusa, najważniejszy jest Bóg.
Często w życiu znajdujemy się w trudnych warunkach, mamy kłopoty, spotyka nas ciężkie przeżycie, biegamy często do ludzi po radę, pytamy mądrych przyjaciół, psychologów, matek, dzwonimy do telefonu zaufania. To dobrze, trzeba pytać mądrych ludzi, ale najpierw trzeba biec do samego Pana Jezusa, aby Jemu postawić pytanie: Cóż mam czynić?
Najważniejsza decyzję podejmujemy wtedy, kiedy zbliżamy się do samego Boga i Jemu stawiamy pytania."
                                                       /ks. Jan Twardowski/