niedziela, 16 września 2018

Mesjasz i słowo krzyża

Dostrzegamy starcie między ludzkim i boskim sposobem myślenia. Ludzkie myślenie, szukając ocalenia, zamienia się w egoizm, przeżywając śmierć i zabijając życie. Boże myślenie umie zatracić się z miłości aż do oddania życia.
Mądrość Boża przejawia się w ubóstwie, uniżeniu i pokorze; przyjmuje cierpienia, odrzucenie i śmierć. W ten właśnie sposób przezwycięża zło dokonane przez ludzką mądrość, która ubiega się o posiadanie, władzę i poklask, prowokując śmierć własną i drugiego człowieka.
Jezus, dopiero co uznany za "Mesjasza", objawia swoją tożsamość Syna Człowieczego cierpiącego a następnie uwielbionego. Tym jest właśnie "Słowo", misterium śmierci i zmartwychwstania Jezusa, z którym związane jest nasze zbawienie. Przypomni to i potwierdzi Ojciec z nieba, że właśnie Jezus jest Jego Synem, ponieważ idzie drogą sługi.
                                                                         /o. Silvano Fausti/

niedziela, 9 września 2018

Effatha

Effatha” to znaczy: Otwórz się, mówi Jezus do głuchoniemego. Zamknięte ucho otwiera się na słuchanie Jego głosu, język rozwiązuje się, aby wypowiadać słowo, które zbawia.
Bóg jest słowem, komunikacją i darem z siebie. Człowiek jest przede wszystkim uchem a następnie językiem. Słuchając Boga jest w stanie Mu odpowiedzieć. Wchodzi w dialog z Nim i staje się Jego partnerem, zjednoczonym z Nim i podobnym do Niego. Słuchanie i dawanie odpowiedzi Bogu jest naszym życiem, charakterystycznym dla ludzi stworzonych na Jego obraz i podobieństwo.
Niewierzący są głuchymi i niemymi. Głuchy nie ma możliwości prosić Boga. Ponosimy wielką odpowiedzialność wobec Boga za wszystkich ludzi, którzy są jeszcze głusi.
Jezus jest lekarzem, który przyszedł, aby dać nam zdolność słuchania i dialogu ze sobą.
Człowiek ogłuchły z powodu zgiełku i natłoku własnych zajęć pozostaje podobny do swych idoli, które mają uszy i nie słyszą, mają usta i nie mówią (PS 115,5).
Exodus i cisza, konieczne warunki, aby słuchać, stanowią pierwszy etap drogi wiary.
Słuchanie stanowi drugi etap drogi wiary – słuchanie wytrwałe i cierpliwe, które przekształca nas w Jego żywą ikonę.
Między słuchaniem i działaniem jest pośrodku Duch, który daje siłę do pełnienia tego, co się zrozumiało. Jest to trzeci etap drogi wiary, związany ze słuchaniem na modlitwie.
Głuchoniemy staje się tym, który słyszy i odpowiada, jest zdolny do relacji. Taką jest wiara, która nawiązuje osobistą i przyjacielską relację z Jezusem.
Jezus jest Chrystusem, Zbawicielem, naszą nadzieją, czyni nas nowymi ludźmi, zdolnymi ostatecznie do słuchania i dawania odpowiedzi.

                                                                               /o. Silwano Fausti /

niedziela, 2 września 2018

Czcić Boga sercem

"Drogi kwiatuszku z mistycznego ogrodu,
Pozostawaj w noc i w dzień pod spojrzeniem boskim!
Pozwól odcisnąć w sobie, by nic go nie zmazało,
Twego Mistrza uwielbianego promienne Oblicze.
Bądź zawsze tym kryształem, w którym Bóstwo
Odbijając się może kontemplować swoje piękno!
Jeśli widzisz drogę, całkiem nową, która się otwiera,
Nie obawiaj się, moja mała, cień Boży ciebie osłania:
Jest On twoim Nieporuszonym, nigdy się nie zmienia,
Pozostań cała Jego w Jego boskim spokoju.
Pamiętaj zawsze, że On ciebie szuka i że kocha ciebie,
Że chce przemienić w drugiego Siebie:
Pozwól zabrać się na te świetliste góry,
Gdzie spełnia się wreszcie zjednoczenie z Bogiem!
Ponieważ On zamieszkuje w tobie, powinnaś Go rozdawać,
Niech wszędzie i zawsze promieniuje Nim twoja dusza."

                                    /św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej/