niedziela, 20 grudnia 2009

Ojciec święty Benedykt XVI o kapłaństwie

Najświętsza Dziewico Maryjo, proszę Cię, byś wzbudziła w duszy każdego kapłana wielkoduszne odnowienie owych ideałów całkowitego oddania się Chrystusowi i Kościołowi. Spraw, niech każdy z Twych synów swym żarliwym życiem modlitwy i gorącą miłością Jezusa Ukrzyżowanego, posila swe codzienne bezwarunkowe powierzenie się Bogu i Kościołowi. Niech przykład Twego świętego sługi Jana Vianneya wzbudzi w kapłanach tak bardzo dziś potrzebne świadectwo jedności z biskupem, między sobą oraz z wiernymi świeckimi. Uproś dla każdego z nich takie męstwo, aby niezależnie od istniejącego w świecie zła, pomimo doznawanego ucisku, zawsze mieli odważną pokorę i pokorną odwagę stawania do walki i odnoszenia zwycięstwa w Chrystusie. Niech wiara  w Twojego Syna Maryjo, Boskiego Nauczyciela, da im siłę, by z ufnością spoglądali w przyszłość.

Matko Kościoła, Ty liczysz na każdego z Twoich synów – kapłanów! Liczy na nich Twój Syn, Jedyny, Najwyższy i Wieczny Kapłan – Chrystus! Spraw to o Matko, aby każdy z nich idąc za przykładem Świętego Proboszcza z Ars, nie zawiódł nadziei w nich pokładanej, pozwolił się zdobyć całkowicie Chrystusowi i stał się we współczesnym świecie posłańcem niebiańskiej nadziei, pojednania i pokoju! Módl się za każdym z nich o Matko, teraz i w godzinę ich śmierci, aby żaden  z nich nie zginął, ale wywyższony nad ziemię – w zjednoczeniu z Chrystusem Ukrzyżowanym – pociągnął wielu do wiary w Ewangelię i przebywał z Nim w Raju. O Łaskawa! O Litościwa!  O Słodka Panno Maryjo! Amen.

niedziela, 13 grudnia 2009

Święty Proboszcz z Ars o kapłaństwie

„Po Bogu, kapłan jest wszystkim! On sam pojmie się w pełni dopiero w niebie. (...). Gdybyśmy dobrze zrozumieli czym jest ksiądz na ziemi, umarlibyśmy: nie z przerażenia, lecz z miłości... Bez księdza śmierć i męka Naszego Pana nie służyłyby do niczego. To ksiądz kontynuuje na ziemi dzieło zbawienia... Na co zdałby się dom pełen złota, gdyby w nim nie było nikogo, kto otworzyłby do niego drzwi? Ksiądz ma klucze do skarbów niebieskich: to on otwiera bramę: on jest ekonomem dobrego Boga; zarządcą Jego dóbr... Zostawcie parafię na 20 lat bez księdza, a zagnieżdżą się w niej bestie...”.