niedziela, 29 marca 2015

"Eloi, Eloi, lema sabachthani"

"W czasach dla nas najtrudniejszych, w chwilach doświadczeń, cierpień, chorób, starości - mówimy nieraz, że Bóg nas opuścił, że ludzie nas opuścili.
A Jezus, umierając w Wielki Piątek na krzyżu, wzywa Boga i modli się za ludzi, chociaż Go opuścili.
W trudnych sytuacjach wzywajmy Boga, a wtedy zrozumiemy, że to nie On nas opuszcza, lecz my Go opuszczamy i że nie ludzie nas opuszczają, ale my opuszczamy ludzi. Bo samotność nie jest wtedy, kiedy ludzie od nas odchodzą, ale wtedy, kiedy my od nich odchodzimy.
Szukamy siebie, a nie ich, nie umiemy być wdzięczni. Stale czekają na nas, stale nas pragną, wcale od nas nie odchodzą. Garną się do nas - tylko my ich odstraszamy, oddalamy od siebie i wciąż za mało dajemy im Boga."
                                                    /ks. Jan Twardowski/

niedziela, 22 marca 2015

Obumarłe ziarno

"Jezusa chcieli ujrzeć Grecy, a więc poganie. Inni wcześniej też przychodzili, ale w chwilach dla siebie rozpaczliwych - prosząc o cud, jak setnik, którego sługa zachorował, kobieta kananejska, która błagała o zdrowie dla córki.
Tym razem chcieli tylko zobaczyć, jak wygląda nie-poganin. Na tę prośbę Jezus odpowiedział, wydawałoby się nie na temat: 'Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity'.
To była odpowiedź dana całemu pogańskiemu światu, dla którego cierpienie jest tylko rozpacza i bezsensem.
Pan Jezus wskazał, że to On właśnie jest Ziarnem, które obumrze i zmartwychwstanie. I za cierpienie i śmieć, przyjęte w duchu ufności do Ojca, Bóg Go uwielbi.
Z odpowiedzi Pana Jezusa wynika, że mocą Jego jest wypełnianie woli Bożej, choćby wydawało się, że został podeptanym ziarnem."
                                                   /ks. Jan Twardowski/

niedziela, 15 marca 2015

Kto wierzy w Niego

"Co to znaczy wierzyć w Chrystusa?
Wierzyć w Chrystusa to starać się wszystkimi siłami, w każdej chwili ufać Bogu tak jak Jezus, nawet w chwili swojej klęski życiowej, osamotnienia, cierpienia, nieuleczalnej choroby, i jednocześnie nie gorzknieć, nie tracić kontaktu z ludźmi, kochać ich we wspólnocie."
                                             /ks. Jan Twardowski/

niedziela, 1 marca 2015

Syn umiłowany

"Prawdo Boża, wiedzo Boża, Słowo Boże, Duchu prawdy i miłości! Wzrastajcie we mnie,  ogarniajcie mnie, oświecajcie i promieniujcie we mnie i przeze mnie!
Ojcze, daj mi poznawać coraz więcej, coraz jaśniej, coraz serdeczniej Twoje Słowo!
Jezu, Słowo Ojca, Synu umiłowany, serdeczne, miłosne poznanie Ojca, Ty powiedziałeś nam wszystko, co usłyszałeś od Ojca, Ty objawiłeś nam Ojca. Ty jeden znasz Ojca i tylko przez poznanie Ciebie możemy iść do Ojca, bo Ty jeden jesteś drogą, prawdą i życiem. Ty jeden masz słowa życia wiecznego!"
                                                      /o. Mieczysław Bednarz/