niedziela, 27 marca 2016

Przez Krzyż do Zmartwychwstania

"Miłość jest potężniejsza od śmierci.
Potrzeba było ofiary życia Jezusa, śmierci na Krzyżu, abyśmy zrozumieli, że miłość jest potężniejsza od śmierci, a więź miłości jednoczącej serce Jezusa z Jego Ojcem w unii hipostatycznej, w tajemnicy Słowa, które stało się ciałem, jest więzią substancjalną, która zwycięża śmierć, a zatem umie posłużyć się śmiercią, aby się pełniej udzielać. Aby pełniej dać siebie.
Jezus, wypowiadając słowa: 'Ja jestem zmartwychwstaniem' tuż przed Męką, tuż przed Krzyżem, gdzie odkrywamy wrażliwość Jego serca, Jego ubóstwo i ogołocenie, chce nas wprowadzić w głębię tajemnicy swojego kapłaństwa.
Kapłaństwo Chrystusa jest kapłaństwem Zmartwychwstania. W tym kapłaństwie Jezus jest prawdziwą ofiarą miłości, ale w zwycięstwie miłości, będąc źródłem Zmartwychwstania, ponieważ jest Słowem zjednoczonym z naszym człowieczeństwem. Jego kapłaństwo jest zatem kapłaństwem Zmartwychwstania."
                                                              /o. Marie-Dominique Philippe/

niedziela, 20 marca 2016

Hosanna - wybaw nas!

"Jezus, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala.
Jezus Chrystus, nasza nadzieja.
Jezus, który objawił nam miłość Boga Ojca.
Utkwić wzrok w Chrystusowym obliczu, rozpoznać Jego tajemnicę w zwyczajnej bolesnej drodze Jego człowieczeństwa, aż ujrzy się Boski blask, objawiony ostatecznie w Zmartwychwstałym, zasiadającym w chwale po prawicy Ojca, to zadanie każdego ucznia Chrystusa, a zatem i nasze zadanie.
Kontemplując to Oblicze, otwieramy się na przyjęcie tajemnicy życia Trójcy Przenajświętszej, by doznawać wciąż na nowo miłości Ojca i cieszyć się radością Ducha Świętego."
                                                       /św. Jan Paweł II/

niedziela, 13 marca 2016

Ukamienować?

"Prawo ze swoimi zakazami i nakazami stwarza ryzyko postawienia w centrum zainteresowania zła, które trzeba ujawnić i ukarać.
W rzeczywistości Bóg postawił w centrum rajskiego ogrodu drzewo życia, a nie to, od którego uzależnione byłoby wykroczenie i śmierć.
To nieprzyjaciel, oskarżyciel, postawił je w centrum raju.
Krzyż przywróci na swe miejsce drzewo życia, zawsze przynoszące owoce w każdej porze i zdolne uzdrowić wszelką ranę.
Kamieniowanie jest formą zabójstwa zbiorowego, za które nikt nie czuje się odpowiedzialny. Wymaga ono jednomyślności tłumu. Wszyscy współdziałają i wyładowują swoją agresywność na przestępcy, najczęściej domniemanym, który przedstawia to, co nęka wszystkich i co się chce odrzucić.
Aby zwyciężyć nieznośne poczucie winy, jakie wywołuje zło, zamiast uznać je w sobie, przypisuje się je komuś innemu, którego się eliminuje. W ten sposób zyskuje się potwierdzenie swej własnej domniemanej niewinności, nie odnosząc nigdy zwycięstwa nad złem, które tkwi w sercu każdego.
W każdym z nas jest zawsze uczony w Piśmie i faryzeusz, który nas oskarża, świadomość zła, które chce nas ukamienować.
Tylko spotkanie z Jezusem, który pozostaje sam na sam z nami, usprawiedliwia nas i napełnia wdzięcznością za Jego miłość."
                                                           /o. Silvano Fausti/

niedziela, 6 marca 2016

Miłość Boga

"Miłość Miłosierna
czeka
wypatruje
woła
chce przygarnąć do piersi
marnotrawną głowę.
Niczego nie pomni
i wie tylko tyle
że bliskość jest wiecznością
a odległość -
chwilą.
*
Miłość Miłosierna
nie czeka powrotu
wychodzi ze Siebie
dłonie nurza w błoto
Wyławia perłę szczęśliwą
- Szczęśliwa:
'Byłaś już w grobie
cuchnęłaś -
oto jesteś ŻYWĄ'.
*
Miłość Wszechmogąca
w nowy dzień stworzenia
cała się wpromienia
w ledwie... ledwie NIC.
'Prawie, że nie byłaś,
ale oto jesteś
w moim miłującym
wszechmogącym JESTEM.' "
                                                    /s. Michaela od Boga Wszechmogącego OCD/