czwartek, 12 marca 2009

Podtrzymanie na duchu

"Niech będą dzięki Bogu, który daje nam zwycięstwo przez
Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Bracia moi umiłowani, bądźcie więc wytrwali, niezachwiani,
bez reszty oddani dziełu Pana.
Zawsze pamiętajcie, że dzięki Panu wasz trud nie jest daremny."

Brak komentarzy: