niedziela, 12 lipca 2009

Wakacje z modlitwą

Modlitwa zawsze może być kolejnym, nowym momentem duchowego nawrócenia i zaowocować doswiadczalnym przeżyciem obecnosci Boga.
Potrzeba jedynie postawy wewnętrznej uległosci oraz zawierzenia Jezusowi, który prowadzi.
Piotr, Jakub i Jan nie sprzeciwiali się, gdy Jezus powiódł ich na górę Tabor, choć wspinanie było uciążliwe, a cel niewiadomy.
Podążanie za Jezusem uważali za rzecz oczywistą i dzięki swej uległosci ujrzeli objawiającą się chwałę ich Pana.

Brak komentarzy: