niedziela, 27 maja 2012

Duch Święty

"Duch Święty, którego zsyłają Ojciec i Syn, jest tym, który uwrażliwia każdego z nas wewnętrznie na słowa i fakty Ewangelii, czyli na rzeczywistość nowego przymierza.
Duch Święty niepokoi nas i każe nieustannie wracać do tamtych prawd: że istnieje coś takiego jak ojcostwo Boże w stosunku do nas i coś drugiego - synostwo Boże pośród nas i w nas. Odnawia w nas świadomość, że tych faktów nie można wyłączyć z życia ani zachowywać się tak, jakby ich nie było.
'Duch zstępujący' to Duch Ojca i Syna. Zstępuje na człowieka, żeby i człowiek był z Bogiem w Trójcy Jedynym jednego ducha. Kiedy dwoje ludzi jest jednego ducha, wówczas starają się myśleć jednakowo, jednakowo przeżywać, jednakowo wartościować.
Ojciec i Syn udzielający się człowiekowi tego właśnie pragnie, żeby człowiek był z Nimi jednego ducha, żeby na miarę swoich możliwości, lecz według Boga widział świat i rzeczywistość.
Duch Święty jest również Duchem miłości. Jest w miłości zjednoczony z Ojcem i Synem, a równocześnie w ten krąg miłości troistej usiłuje włączyć człowieka."
/bp Jan Pietraszko/

Brak komentarzy: