niedziela, 24 czerwca 2012

Nadać imię

"Prawdziwe imię zostało nadane człowiekowi przez Boga. Tworząc człowieka na swój obraz i podobieństwo, Bóg nazwał go niewypowiedzianym imieniem miłości. Dlatego jedynie w swojej relacji do Boga, który jest miłością i źródłem miłości, człowiek odkrywa swoje własne oblicze.
Jedynie wtedy, kiedy patrzymy na prawdziwą skałę, z której zostaliśmy wyciosani, na źródło, które nas wydało, możemy zdać sobie sprawę z naszej godności.
Dziecko Zachariasza i Elżbiety będące owocem Bożej obietnicy ukazuje nam nasze prawdziwe imię - Jan oznacza 'dar, łaskę i miłość Boga'.
Zarówno matka jak i ojciec są jedynie 'rodzicami zastępczymi' - zastępują Boga, który jest zarazem matką i ojcem, koniecznym początkiem życia i źródłem wolności."
/o. Silvano Fausti/

Brak komentarzy: