niedziela, 21 września 2014

Zapłata?

"Winnica jest ludem Bożym, wezwanym do przynoszenia owoców Królestwa, którymi jest miłość Boga i bliźniego.
Pan bezustannie wychodzi o każdej godzinie, by wzywać nas. Cały nasz dzień - historia życia każdego i wszystkich - nie jest niczym innym, jak wytrwałym wzywaniem do przynoszenia owoców.
Prawem i sprawiedliwością Boga jest miłość i dobrowolność. Jego zapłata przewyższa wszelką zasługę, jest nagrodą udzielaną wszystkim przez miłosierdzie.
Dla wszystkich zbawienie jest darmowym darem Ojca. Nie można go wyrwać chytrością lub zarobić w pocie czoła. Jest łaską.
Zostaliśmy zbawieni miłością Ojca. Tego nie można kupić ani na to zasługiwać, lecz przyjmować i żyć radośnie. Kto czyni z tego przedmiot zarobku czy należności, zamienia Jego miłość na bogactwa oddalające od Pana.
Pan jest sprawiedliwy, daje zgodnie z obietnicą. A tym denarem jest On sam."
                                                   /o. Silvano Fausti/

Brak komentarzy: