niedziela, 21 grudnia 2014

Modlitwa

"Proszę Cię, święta Dziewico Maryjo,
wyproś mi łaskę, ażebym otrzymał
Jezusa z tego samego Ducha,
który sprawił, że Ty poczęłaś
i porodziłaś Jezusa.
Niech dusza moja przyjmie Jezusa
przez tego samego Ducha,
który sprawił, że twoje ciało
poczęło Jezusa.
Niech kocham Jezusa w tym samym Duchu,
w którym Ty wielbiłaś Go
jak swego Pana
i miłowałaś jak swego Syna.
Amen.
                             /św. Ildefons/

Brak komentarzy: