niedziela, 7 czerwca 2015

Bliscy Jezusa

"Bliscy reprezentują nas wierzących, którzy musimy przejść od poznania i miłowania Jezusa według ciała do poznania i miłości według Ducha. Każdy kto jest w domu, ciągle doświadcza pokusy pojmania Jezusa odciągając Go od jego spraw, zamiast pozwolić pociągnąć się przez Niego.
Jezus pragnie, abyśmy byli z Nim, my zaś chcemy, aby On był z nami! Gott mit uns! Jakże radykalna zmiana wiary, która doprowadza do posługiwania się przez nas Jezusem, zamiast tego, by Mu służyć.
Jezus jest miłością i darem. Kto chce Go ująć, zabija Go.
Zawładnięcie jest bowiem przeciwieństwem dawania. Jak dawanie stanowi istotę Boga i źródło stworzenia, tak zawładnięcie jest praktyczną negacją Boga i źródłem rozkładu.
Bycie z Jezusem wymaga przejścia od myślenia ludzkiego do myślenia Bożego; jest to zwrot o 180°, przestawienie swego życia na Jego decyzje."
                                                                     /o. Silvano Fausti/

Brak komentarzy: