niedziela, 5 lipca 2015

Posłuszeństwo wiary

"Bogu, który się objawia, należy okazać 'posłuszeństwo wiary'. Ma to być akt całkowicie dobrowolny, to znaczy nie podlegający żadnym przymusom zewnętrznym, ale także nie podyktowany przez ślepy fideizm, który karmi się emocjami i łatwo poddaje się zmiennym uczuciom.
Ważnym czynnikiem chroniącym przed fideizmem jest rozum, powołany do rozeznawania znaków, którymi Bóg potwierdził swoje Objawienie, aby człowiek przyjmując je, mógł w pełni do niego przylgnąć."
                                                       /św. Jan Paweł II/

Brak komentarzy: