niedziela, 14 maja 2017

Droga, Prawda, Życie

Jezus, jako Syn umiłowany, który miłuje Ojca i braci, jest "drogą" zbawienia, gdyż objawia nam "prawdę" o Bogu i o człowieku; jest "prawdą", gdyż daje nam miłość, życie samego Boga.
Jest w rzeczywistości życiem wszystkiego, co istnieje, posiada i komunikuje życie, jak Ojciec.
Życie nie jest jakąś nieokreśloną drogą, ale osobą do naśladowania;
prawda nie jest jakimś tam pojęciem, ale człowiekiem do obcowania;
życie nie jest tylko faktem biologicznym, ale miłością do umiłowania.
Droga posiada zawsze odniesienie do ojcowskiego domu, z którego lub ku któremu się podróżuje.
"Drogą tradycyjnie jest Prawo; teraz to Jezus ponownie zaprowadza nas do domu.
"Prawdą" jest Jego ciało, które ukazuje Ojca.
Życiem" jest miłość między Ojcem i Synem, której świadectwo dał Jezus przez swoje życie, swoje ofiarowanie siebie, swoją śmierć.
Inne drogi niż ta prowadzą na bezdroża,
inne prawdy są zwodnicze,
inne propozycje życia - śmiercionośne.
                                                              /o. Silvano Fausti/

Brak komentarzy: