niedziela, 16 września 2018

Mesjasz i słowo krzyża

Dostrzegamy starcie między ludzkim i boskim sposobem myślenia. Ludzkie myślenie, szukając ocalenia, zamienia się w egoizm, przeżywając śmierć i zabijając życie. Boże myślenie umie zatracić się z miłości aż do oddania życia.
Mądrość Boża przejawia się w ubóstwie, uniżeniu i pokorze; przyjmuje cierpienia, odrzucenie i śmierć. W ten właśnie sposób przezwycięża zło dokonane przez ludzką mądrość, która ubiega się o posiadanie, władzę i poklask, prowokując śmierć własną i drugiego człowieka.
Jezus, dopiero co uznany za "Mesjasza", objawia swoją tożsamość Syna Człowieczego cierpiącego a następnie uwielbionego. Tym jest właśnie "Słowo", misterium śmierci i zmartwychwstania Jezusa, z którym związane jest nasze zbawienie. Przypomni to i potwierdzi Ojciec z nieba, że właśnie Jezus jest Jego Synem, ponieważ idzie drogą sługi.
                                                                         /o. Silvano Fausti/

Brak komentarzy: