niedziela, 8 lipca 2012

Niedowiarstwo

"Wiara jest przyjęciem, że Bóg, którego my sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić, jest człowiekiem Jezusem.
Skandal wiary, taki sam dla wszystkich, polega na fakcie, że mądrość i potęga Boża mówi i działa przez szaleństwo i niemoc miłości, która stała się ciałem, która zaślubia wszystkie nasze ograniczenia aż do ostatecznej słabości krzyża.
Pragnęlibyśmy widzieć Boga innego. Chcemy dzielić z Nim prerogatywy, jakie On posiada; mniej nam się podoba to, że On dzieli nasze, te, których chętnie chcielibyśmy się pozbyć.
Lecz Jego 'ciało' stanowi centrum wiary chrześcijańskiej; uznanie Go lub nie jest równoznaczne z tym, czy pochodzimy od Boga czy nie.
W swym człowieczeństwie, w tym co mówi i czyni, w tym co my Mu czynimy i co cierpi - w Jego konkretnej historii będącej dojrzałym owocem drogi Izraela - Bóg objawia się i udziela definitywnie. W Nim dotyka każdego człowieka i z Niego wypływa Jego mądrość i siła zbawcza. Jak głęboka żyła niewyczerpanej wody wypływa ze źródła, tak Bóg emanuje z Siebie i udziela się wszystkim poprzez człowieka Jezusa z Nazaretu."
/o. Silvano Fausti/

Brak komentarzy: