niedziela, 22 lipca 2012

Zaproszenie na pustynię

"Słyszymy zaproszenie do wyjścia na pustynię, czyli exodusu, aby znaleźć prawdziwy odpoczynek w zażyłości z Jezusem, który objawia nam swoją tajemnicę. Będzie to Eucharystia, na której spożywamy i żyjemy z Nim i przez Niego wraz ze wszystkimi tymi, którzy będą chcieli Go naśladować.
Jezus jest tym, który wzywa i zaprasza na pustynię. Prawo i manna staną się Jego słowem i chlebem.
Kto wzoruje się na Słowie, zawsze otrzymuje zaproszenie do głębszego wejścia w misterium.
Odpoczynkiem jest ziemia obiecana, obraz tego, co Bóg rzeczywiście obiecał: Siebie samego. Tylko w Nim znajdujemy dom. Gdziekolwiek indziej zawsze jesteśmy wygnańcami, uchodźcami i pielgrzymami."
                                                                                  /o. Silvano Fausti/

Brak komentarzy: