niedziela, 17 maja 2020

Objawię mu Siebie

Jezus żyje i my żyć będziemy, gdy po przyjęciu Ducha zostaniemy wprowadzeni w taniec miłości łączący Ojca i Syna.
Owocem tej wielkiej miłości będzie poznanie, że Jezus jest w Ojcu i w nas, a my w Nim.
Kto nosi w sercu przykazania Jezusa, Jego Słowo, które jest Słowem Ojca i uważa je za swój skarb, ten rzeczywiście miłuje Jezusa. I będzie umiłowany przez Ojca, który rozpozna w nim oblicze Syna i weźmie go w swoje objęcia. Także Jezus odsłoni się przed nim w zażyłej przyjaźni, w niewysłowionej miłości Oblubieńca i oblubienicy, objawi mu Siebie całego.
                                                                             /Siostry Karmelitanki Bose/

Brak komentarzy: